Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych od Państwa przez sklep Bike4race.pl prowadzony pod adresem internetowym www.bike4race.pl [dalej zwanym Witryną] przez BIKE4RACE Andrzej Wróblewski z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 54/1 [dalej zwany Sklepem].

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Sklep działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BIKE4RACE Andrzej Wróblewski
ul. Wrocławska 54/1
45-701 Opole

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 32375, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 754-264-71-09 [dalej zwany Sklepem].

II. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I CZAS ICH PRZETWARZANIA

1. Sklep, w procesie rejestracji w Witrynie oraz podczas dokonywania zakupów, będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

d) adres poczty elektronicznej;

e) numer telefonu;

f) nazwa firmy oraz NIP (tylko w przypadku firm).

2. Sklep przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe w celach (art. 6 RODO):

a) rejestracji w Witrynie;

b) realizacji zamówień towarów i usług;

c) rozliczenia płatności i organizacji dostaw;

d) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;

e) marketingowych;

f) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

g) innych kwestii, w sprawie których mogą Państwo do nas wystąpić.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla rejestracji w Witrynie oraz dokonania zakupów w Sklepie, a także realizacji pozostałych celów ich przetwarzania. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji umowy i pozostałych celów ich przetwarzania oraz do czasu cofnięcia udzielonej zgody, a ponadto dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji określonych celów Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym:

a) operator oprogramowania sklepu internetowego IdoSell Shop:

 • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie

a) firmy kurierskie:

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

b) operatorzy pocztowi:

 • Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

c) operatorzy systemów płatności:

 • Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • BRE Bank S.A. z siedzibą w Łodzi
 • PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu

d) biuro księgowe:

 • BIURO RACHUNKOWE Urszula Tylczyńska z siedzibą w Opolu

Sklep przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania dostępu do Państwa danych;

b) żądania sprostowania Państwa danych;

c) żądania usunięcia Państwa danych;

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

f) przenoszenia Państwa danych

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Macie Państwo możliwość samodzielnego podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się do konta z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem do konta, prosimy o kontakt pod adresem: info@bike4race.pl.

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, ŚRODKI TECHNICZNE ORAZ PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Sklep stosując środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem czy wykorzystaniem. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

VI. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE PRZEZ SKLEP PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny Sklepu.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez Witrynę cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Państwa oprogramowanie  i dostosować parametry Witryny do indywidualnych potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

2. Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

1. Sklep wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Witryny;
 • rozpoznania urządzenia użytkownika Witryny oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Witrynie

 • utrzymania sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Witryny. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe Witryny.

d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych Witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f) Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Witryny reklam usług i produktów;

g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny

2. Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Witryny, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.ridley-bikes.com [administator cookies: NV Race Productions Ridley-Bikes z siedzibą w Belgii]
 • www.fast-concept.com [administator cookies: NV Race Productions Ridley-Bikes z siedzibą w Belgii]
 • www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

b) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

c) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d) Zalogowania do Witryny za pomocą konta w innym serwisie: 

 • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 • Paypal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

 e) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Witryny za pomocą serwisów społecznościowych:

 • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 • Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

f) Prezentowania opinii na stronach internetowych Witryny, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

g) Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Witryny, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 • gadu-gadu.pl [administrator cookies: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie]

h) Umożliwienia dokonywania płatności w systemie ratalnym CA Raty:

 • credit-agricole.pl [administrator cookies: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu]

i) Umożliwienia dokonywania płatności w systemie ratalnym MBank RATY:

 • mbank.pl [administrator cookies: BRE Bank S.A. z siedzibą w Łodzi]

Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich, jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Obok plików cookies, Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

VII. INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej Witrynie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

VIII. KONTAKT W SPRAWACH DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt we wszelkich sprawach dot. danych osobowych możliwy jest pod adresem email: info@bike4race.pl lub numerami telefonów: +48 696-410-566, +48 77 556-02-02.

Data publikacji: 25.05.2018

pixel