Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Sklep internetowy Bike4race.pl działający pod adresem www.bike4race.pl prowadzony jest przez:

BIKE4RACE Andrzej Wróblewski
ul. Wrocławska 54/1
45-701 Opole

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 32375, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 754-264-71-09 i prowadzi sprzedaż towarów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. ZAMÓWIENIA

1. Klient może złożyć zamówienie:

a) za pośrednictwem strony internetowej www.bike4race.pl - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

  • po zalogowaniu lub dokonaniu rejestracji  w Sklepie – posiadanie konta daje Klientowi możliwość śledzenia statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień, przechowalni i pozwala na samodzielną modyfikację danych oraz korzystanie z programów lojalnościowych,
  • bez dokonywania rejestracji – bez tworzenia konta. Klient nie ma wówczas możliwości śledzenia statusu zamówienia, dostępu do historii zamówień, przechowalni i możliwości samodzielnej modyfikacji danych oraz korzystania z programów lojalnościowych, a każde kolejne zamówienie wymaga ponownego podania wszystkich niezbędnych danych.

b) e-mailowo: info@bike4race.pl - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

c) telefonicznie: +48 696-410-566 lub +48 77 556-02-02 -  od poniedziałku do piątku w godz. 11-19.

2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podjęcie przez Klienta, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, kolejno określonych czynności:

a) dokonanie wyboru rodzaju i ilości towarów poprzez dodanie ich do koszyka,

b) podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

c) akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

d) określenie sposobu dostawy i płatności za zamówienie,

e) po wyświetleniu podsumowania składanego zamówienia wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BIKE4RACE Andrzej Wróblewski Umowy kupna-sprzedaży. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy złożonego zamówienia i wymagane prawem informacje. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta niniejszej wiadomości.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy kupna-sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail powyższej wiadomości, a także w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie zapisanie ich na koncie Klienta, które dostępne jest w dowolnej chwili po zalogowaniu. Integralną część Umowy stanowi również niniejszy Regulamin, do którego dostęp Klienci uzyskać mogą w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na witrynie głównej Sklepu http://www.bike4race.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep następuje wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

a) potwierdzeniu zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź złożenie zamówienia” w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,

b) otrzymaniu przez Sklep odpowiedniej płatności od Klienta (dotyczy wyłącznie zamówień z płatnością przed wysyłką lub wymaganą zaliczką).

6. Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu wysyłki zamówienia przez Sklep z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów i każdorazowo podawany jest w trakcie jak i potwierdzany po złożeniu zamówienia.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w procesie składania zamówienia oraz w przypadku firm podania numeru NIP oraz pełnej nazwy i adresu firmy.

II. CENY

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ale nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są osobno w trakcie jak i potwierdzane po złożeniu zamówienia.

2. Ceny obowiązujące w momencie złożenia zamówienia są wiążące dla obu stron transakcji.

III. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

a) płatność przed wysyłką – zapłata z góry:

  • przelew elektroniczny,
  • przelew tradycyjny,
  • PayPal,
  • system ratalny – po złożeniu zamówienia w Sklepie następuje przekierowanie do strony Banku, na której w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz dostępne informacje, konieczne jest złożenie przez Klienta wniosku kredytowego.

b) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – zapłata u kuriera lub listonosza w momencie odbioru przesyłki.

2. W przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze (za pobraniem), dla których wymagane jest opłacenie zaliczki, fakt ten jest podawany do informacji Klienta  w trakcie jak i potwierdzany po złożeniu zamówienia.

3. Rodzaje oraz koszt dostępnych form płatności są zróżnicowane dla poszczególnych krajów. Wszystkie dostępne dla danego zamówienia opcje widoczne są pod odpowiednim linkiem na stronie głównej jak również podawane Klientowi podczas składania zamówienia.

IV. DOSTAWA

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy złożonego zamówienia:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka pocztowa,

c) odbiór osobisty.

2. Dostępne formy dostawy, ich koszt oraz czasy dostarczenia zamówienia są zróżnicowane dla poszczególnych towarów i uzależnione od wartości, wielkości oraz wagi towarów, a także miejsca dostawy. Wszystkie dostępne dla danego towaru oraz miejsca formy dostaw widoczne są na stronie produktu jak również podawane Klientowi podczas składania zamówienia.

3. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do wybranych krajów, których lista dostępna jest w prawym górnym rogu strony głównej oraz w trakcie składania zamówienia. Jeżeli określony kraj nie znajduje się na liście prosimy o kontakt e-mailowy: info@bike4race.pl w celu ustalenia możliwości i kosztów dostawy.

4. Niezależnie od wybranej formy dostawy, wszystkie przesyłki na terenie Polski na kwotę równą lub przekraczającą 400,00 zł wysyłane są na koszt Sklepu.

5. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zawiera wszystkie opłaty celne na terenie Polski. Klient zobowiązany jest jednak do pokrycie ewentualnych opłat celnych należnych w kraju docelowym leżącym poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Dokładnych informacji odnośnie wysokości należnych opłat należy zasięgnąć w odpowiednich instytucjach celnych danego kraju lub na stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310.

V. WYMIANA TOWARU

1. Klient ma możliwość wymiany zamówionego w Sklepie towaru w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.

2. Warunkiem wymiany jest dostarczenie wymienianego towaru w powyższym terminie na adres: BIKE4RACE Andrzej Wróblewski, ul. Wrocławska 54/1, 45-701 Opole w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, posiadającego wszelkie oryginalne zabezpieczenia, metki i oznaczenia, nie noszącego jakichkolwiek śladów używania wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem, zawierającym informację o towarze wymienianym oraz nowo zamawianym. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi.

3. Wymieniany przez Klienta towar powinien być opakowany w odpowiedni, bezpieczny sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4. Jeżeli wszystkie wspomniane powyżej warunki zostają spełnione, Sklep gwarantuje Klientowi wymianę towaru oraz dostawę nowo zamawianego towaru na koszt Sklepu, w czasie podanym dla tego towaru na stronie Sklepu, licząc od momentu otrzymania przez Sklep wymienianego towaru. W przypadku braku dostępności nowo zamawianego towaru Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję o sposobie realizacji wymiany (wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru, zwrot równowartości ceny wymienianego towaru). Jeżeli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego Klient zobowiązany jest dokonać przelewu różnicy w cenie na rachunek bankowy Sklepu. Wymiana jest wówczas realizowana wyłącznie po otrzymaniu przez Sklep odpowiedniej płatności od Klienta. Jeżeli nowo zamawiany towar jest tańszy od towaru wymienianego, Sklep gwarantuje Klientowi zwrot różnicy w cenie, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sklep wymienianego towaru.

5. Wymianie nie podlegają towary sprowadzone na indywidualne zamówienie, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Bike4race.pl przysługuje, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres: BIKE4RACE Andrzej Wróblewski, ul. Wrocławska 54/1, 45-701 Opole.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: BIKE4RACE Andrzej Wróblewski, ul. Wrocławska 54/1, 45-701 Opole. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta i nie podlegają zwrotowi, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez BIKE4RACE Andrzej Wróblewski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, zwrotowi ze strony sklepu internetowego Bike4race.pl podlega natomiast całość wpłat uiszczonych z tytułu umowy (wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki towaru do konsumenta).

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku towarów sprowadzonych na indywidualne zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. BIKE4RACE Andrzej Wróblewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie sprzedawane przez Sklep towary są oryginalne, wolne od wad i objęte gwarancją. BIKE4RACE Andrzej Wróblewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w specyfikacji produktu oraz/lub karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu w Sklepie, e-mailowo: info@bike4race.pl lub osobiście pod adresem: BIKE4RACE Andrzej Wróblewski, ul. Wrocławska 54/1, 45-701 Opole. BIKE4RACE Andrzej Wróblewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. W zależności od charakteru zgłoszenia reklamacyjnego Klient może zostać poproszony o dodatkowe informacje oraz/lub zdjęcia dotyczące towaru reklamowanego, ewentualnie jego dostarczenie w ustalonej ze Sklepem formie i miejscu, a także w razie potrzeby sporządzenie z przedstawicielem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej odpowiedniego protokołu szkody. Zaleca się, aby w razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania, śladów otwarcia skontrolować przesyłkę sporządzając protokół na miejscu i w razie stwierdzenia uszkodzeń oraz/lub braków w towarze odmówić jej przyjęcia.

5. W przypadku uznania reklamacji towar reklamowany zostaje niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, pod warunkiem, że możliwa jest jego naprawa lub towar jest dostępny. W przypadku braku możliwości naprawy lub niedostępności towaru objętego reklamacją Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję o sposobie realizacji reklamacji (wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru, zwrot należności).

6. Ewentualny koszt dostarczenia do Sklepu towaru reklamowanego poniesiony przez Klienta w ustalonej w procesie reklamacyjnym formie jest zwracany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep, który pokrywa jednocześnie koszt dostarczenia do Klienta towaru wolnego od wad. W przypadku negatywnej decyzji reklamacyjnej wszelkie koszty dostarczenia towaru ponosi Klient.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju przesyłając go na własny koszt na adres Sklepu.

2. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie jej wyczerpania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Logo sklepu, wygląd graficzny strony, opisy i specyfikacje produktów, zdjęcia, znaki towarowe, aktualności, etc. są własnością firmy BIKE4RACE Andrzej Wróblewski lub firm współpracujących i stanowią przedmiot praw autorskich oraz podlegają ochronie na podstawie Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz konwencji międzynarodowych.

 

Data publikacji: 25.05.2018

pixel